Cộng cồng người Việt tại Nga hỗ trợ đồng bào Miền Trung khắc phục hậu quả bão lụt năm 2020